Lannebo Fonder tar plats i Nyfosas valberedning

2022-12-13 15:00:00

Nyfosa meddelar en utökning av valberedningen med anledning av ändrad ägarbild.

Lannebo Fonder är ny fjärde röstmässigt största aktieägare i Nyfosa. Nyfosas valberedning har idag därför beslutat att utöka valberedningen inför årsstämman 2023 med Tobias Kaj, utsedd av Lannebo Fonder.

Kompletteringen medför att Nyfosas valberedning inför årsstämman 2023 fortsatt består av:

  • David Mindus, utsedd av AB Sagax (valberedningens ordförande),
  • Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB,
  • Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur Fonder,
  • Tobias Kaj, utsedd av Lannebo Fonder,
  • Suzanne Sandler, utsedd av Handelsbanken Fonder, och
  • Johan Ericsson, styrelseordförande i Nyfosa.

Information om valberedningens arbete finns på Nyfosas webbplats, www.nyfosa.se.

MFN