Långsiktiga tecknar i Probis nyemission

Publicerad 2016-06-08 06:39

Nyemission Kosttillskottsbolaget Probi sällar sig till skaran av företag på Stockholmsbörsen som ska nyemittera aktier för att finansiera förärv. Aktien är upp med 47 procent på en vecka, 95 procent på tre månader och 521 procent på tre år.

Börsvärdet har därmed stigit till 2,3 miljarder kr och nyemissionen på 600 miljoner kr innebär därmed en utspädning på minst 25 procent. Teckningskurser brukar generellt sett sättas med en rabatt så antalet aktier ökar kanske med mer än så. Nyemissionen genomförs efter den extra bolagsstämman den 29 juni.

Att Probis aktie rusade på förvärvet är inte så konstigt då det mer än dubblar koncernens årsomsättning från 216 miljoner till 506 miljoner kr. Å andra sidan har det förvärvade bolaget Nutraceutix sämre marginaler än Probi så den sammanlagda vinsten före avskrivningar, finansnetto och skatt ”bara” dubblas från 69 miljoner till 139 miljoner kr.

Nutraceutix kostar preliminärt 873 miljoner kr att förvärva.
På skuldfri basis köps bolaget till 12,7 gånger vinsten före avskrivningar, finansnetto och skatt. Det är inte så jättelågt kan tyckas, men bolagets årliga tillväxt uppges vara tvåsiffrigt antal procent.

Anledning till att Probi inte behöver späda ut antalet aktier med mer trots att bolaget dubblas i storlek beror på den höga värderingen. Probis aktie handlas trots allt till 46 gånger fjolårets nettovinst. Bra att bolaget utnyttjar hög värdering till att ta in kapital till expansion, men kursuppgången ställer höga krav på framtida vinstlyft.

Utgångspunkten är att du som långsiktig aktieägare ska vara med och teckna nya aktier, men se upp så du inte blir direkt överviktad i Probi. Även om det är ett fint tillväxtbolag har värderingen kommit upp en bra bit och risken är ganska hög. Kortsiktiga placerare har däremot riktigt fina vinster att ta hem i väntan på rekyl.