I annonssamarbete med BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS

ANNONS Tänk långsiktigt, agera disciplinerat och investera bara i sådant du förstår. Så enkelt sammanfattar Ivan Bouillot, som förvaltar europeiska aktiefonder på BLI - Banque de Luxembourg Investments, sin investeringsfilosofi.

Ivan Bouillot är ansvarig för förvaltningen av europeiska aktier på BLI – Banque de Luxembourg Investments.

Tillsammans med sitt team förvaltar Ivan fonderna BL-Equities Europe och BL-European Family Businesses med lite olika inriktning. Gemensam för dem båda är att de utvecklats väl under året med en avkastning per 31 oktober på 18,8% respektive 26,7% och detta trots betydande marknadssvängningar.  Även BLI:s tredje Europafond, BL-European Small & Mid Caps som förvaltas av Tom Michels har gått bra och visade en avkastning under året på 24,7% per samma datum. Enligt Ivan ligger mycket av förklaringen i bolagets gemensamma investeringsfilosofi.

Vad står BLI för?

 – BLI står för Banque de Luxembourg Investments som tillhör den ansedda privatbanken Banque de Luxembourg. Men BLI står också för Business-Like Investing, vår gemensamma investeringsfilosofi som innebär att vi förvaltare ser oss mer som långsiktig ägare i bolagen än kortsiktiga placerare. De bolag vi bestämmer oss för att investera i ska vi kunna äga till 100 procent.  Det innebär också att vi är aktiva ägare och vill kunna påverka verksamheten, säger Ivan Bouillot.

Vad innebär BLI:s förvaltning i praktiken?

– Vi investerar i långsiktigt värdeskapande bolag. Det innebär att vi letar efter bolag som har specifika konkurrensfördelar inom sitt segment och som har potential att skapa en långsiktig värdeökning för ägarna. Detta kan till exempel vara genom starka varumärken, trogna kunder, teknisk kunskap eller specifika kostnadsfördelar. De företag vi investerar ska också uppvisa solida balansräkningar som gör dem mer uthålliga. Det är viktigt, inte minst i orostider, säger Ivan Bouillot och tillägger: – Vi investerar i bolag vi förstår och som vi kan utvärdera på djupet. Vi vågar välja bort bolag, ja, till och med hela branscher där vi inte känner att vi har tillräcklig insikt i bolagen för att analysera dem enligt vår regirösa värderingsmodell eller där vi har svårt att hitta bolag med unika konkurrensfördelar.

– Vi investerar i hållbara bolag. Hållbarhet är viktigt för BLI och vi bevakar alla innehav i portföljerna med hjälp av en extern aktör. Det gäller förstås också Europafonderna. Liksom att alla fonder exkluderar bolag som är kopplade till kontroversiella vapen. Dessutom använder vi aktivt vår rösträtt i de bolag där vi har innehav, så kallad proxy voting, för att påverka verksamheten i rätt riktning. BLI som helhet har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI).

Vad utmärker de två Europafonder som du och ditt team förvaltar?

– Fonderna har förstås mycket gemensamt eftersom båda bygger på samma investeringsfilosofi. Men BL-Equities Europe är en koncentrerad all-cap portfölj med 30–40 innehav som jag förvaltar sedan 2004. Fonden har under året klassats som artikel 8 enligt EU:s SFDR regelverk.

BL-European Family Businesses är en nyare, mer nischad fond som endast investerar i börsnoterade europeiska bolag där grundarna och/eller deras familjer fortfarande har betydande kontroll och inflytande över bolaget. Kombinationen av entreprenörsanda och långsiktigt tänkande för bolagets fortlevnad är väldigt spännande, avslutar Ivan Bouillot.

Läs mer om fonderna på Morningstar.se

Eller besök BLI:s egen sajt bli.lu.
Där finner du också aktuella marknadsanalyser och rapporter.

Av: BLI – Banque de Luxembourg Investments

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Denna reklam utgör inte finansiell rådgivning.