Börsen Trots att förväntningarna på tillväxt och vinster fallit kraftigt de senaste månaderna så är allokeringen mot aktier nästan lika hög som i somras. Det är helt enkelt ”TINA” som dansar vidare, skriver Danskes Maria Landeborn i ett veckobrev där hon också konstaterar att banken inte är övertygade om att oron på marknaden är över.

”Om man tittar på sentimentet bland investerare i Bank of Americas månadsvisa enkät, Global Fund Manager Survey, så har förväntningarna på tillväxt och vinster fallit kraftigt de senaste månaderna, och marginalerna väntas hamna under press framöver”, skriver Landeborn i veckobrevet.

Men samtidigt som förväntningarna faller så har allokeringen mot aktier förblivit nästan lika hög som i somras när sentimentet var som mest positiv. Dessutom är andelen förvaltare med en undervikt i obligationer historiskt hög, eftersom stigande räntor väntas urholka avkastningen.

”Normalt sett brukar vikande förväntningar och lägre allokering till aktier tydligt följas åt, men inte den här gången. I grund och botten tyder det på att börsen, trots allt, ses som det bästa alternativet”, skriver hon och fortsätter:

”TINA, There Is No Aternative, lever alltså vidare”.

Men det finns förstås en del orosmoln på himlen. Den största risken, enligt förvaltarna, är inflation.

”Jämfört med den genomsnittliga positioneringen de senaste 10 åren är allokeringen till råvaror, banker och fastigheter för närvarande hög, och inflationsförväntningarna på marknaden har fortsatt att klättra uppåt”.

Men sammantaget behåller Danske Bank en liten övervikt i aktier.

”Men vi är inte övertygade om att oron på marknaden är över. Det finns fortfarande faktorer som kan utlösa ny turbulens, som eventuell smittspridning när kylan kommer, gradvis lägre ökningstakt i BNP-tillväxt och bolagsvinster, samt förstås att centralbankerna kommer att börja skala ner stimulanserna”, skriver Maria Landeborn.