Placera Fredagens tal av Fed-chefen Jerome Powell utlöste ingen oro. Men det finns ändå risk för ökat volatilitet i höst vilket fått Danske Bank att justera allokeringen för att bättre stå emot turbulens.

Det är i Danske Banks veckobrev som Maria Landeborn noterar att Fed-chefen visserligen indikerade att nedtrappning av stödköpen kan påbörjas innan årsskiftet men att budskapet öppnade för flexibilitet.

”Han poängterade också att en för tidig åtstramning kan vara skadlig för ekonomin och att räntehöjningar fortfarande ligger långt fram i tiden. Börsen tog fasta på de flexibla delarna av budskapet och steg till nya rekordnivåer”, skriver Maria Landeborn.

Men trots detta så förväntar sig Danske Bank att den långa uppgången kommer att slå av på takten framöver och ser risk för ökad volatilitet i höst.

”Risken finns fortfarande att minskade stödköp kan utlösa volatilitet på marknaden. Vår prognos är att det officiella tillkännagivandet av tapering kommer vid Fed-mötet i slutet av september. Det kommer i så fall att ske samtidigt som tillväxten har börjat slå av på takten, och makrodata slutat överraska på uppsidan”, skriver Landeborn som menar att det inte direkt är de mest optimala förutsättningarna för att dra ner på stimulanserna.

Dessutom finns en del osäkerhet kring deltavarianten av covid-viruset och om det kan ställa till problem i vinter. Mot bakgrund av osäkerheten kring Feds nedtrappningar och deltaviruset har Danske därför gjort vissa förändringar i allokeringen.

”Vi behåller en övervikt i aktier, men när osäkerheten ökar och tillväxten minskar, blir kvalitetsbolag med stabil tillväxt, hög lönsamhet och starka balansräkningar mer attraktiva. I USA finns en högre andel kvalitetsbolag än på andra marknader. Värderingarna är förhållandevis höga, men det förklaras av att lönsamheten i USA också är strukturellt högre. Konjunkturkänsligheten är mindre, och bolagsvinsterna stabilare. Vi höjer därför USA till en övervikt och drar ner på andelen amerikanska småbolag till förmån för storbolag”, skriver Landeborn.

När det gäller Europa behåller Danske övervikten.

”Samtidigt som ökad osäkerhet kan påverka cykliska marknader negativt så förväntas tillväxten förbli stark ett tag till. Svagt stigande marknadsräntor är dessutom positivt för banksektorn som väger tungt på den europeiska aktiemarknaden”, skriver hon.

Däremot ser Danske lägre potential på tillväxtmarknaderna.

” Vaccinationsgraden är låg, och Kinas strategi med nolltolerans och nedstängningar så fort en smittad person upptäcks kommer att vara en motvind inte bara för Kina, utan även för andra tillväxtländer. Feds tapering väntas leda till stigande amerikanska långräntor och fortsatt dollarförstärkning, vilket också är negativt för tillväxtmarknadsaktier. Det är även ett eventuellt svagare risksentiment. Vi sänker därför tillväxtmarknadsaktier till en undervikt”, skriver Landeborn.

Danske har också en undervikt i Japan där potentialen är lägre på grund av att landet halkat efter andra utvecklade länder i vaccinationsprocessen och återhämtningen.