Maria Landeborn, sparekonom och seniorstrateg, Danske Bank.

Placera Den som haft ett börssparande i tio år eller ännu längre har inte haft en negativ avkastning. Det är ändå inget skäl till att placera hela sitt sparande i aktier, eftersom du då vid något tillfälle får se ditt kapital halveras. Det skriver Danske Banks Maria Landeborn på bankens nyhetssida Nextconomy.

Maria Landeborn, Danske Banks seniorstrateg och sparekonom, beskriver ett bra sparande som en mix av aktie- och räntesparande, men hur du ska vikta sparandet beror på din egen riskvilja avvägt mot din sparhorisont. I värsta fall finns ytterligare en parameter att ta hänsyn till, hur mycket du tål att förlora.

Den som haft sitt kapital på börsen under tio år har inte förlorat pengar, även om kapitalet vid något tillfälle minskat, eller till och med halverats. I sådana lägen gäller det att se över sparhorisonten, hur länge du ska spara, och hur mycket du kan förlora innan börsen hämtar sig igen.

”Sparhorisonten viktigast”

”Den viktigaste parametern är din sparhorisont, det vill säga hur länge du planerar att spara och kan avvara pengarna. Ju längre sparhorisont du har, desto högre risk kan du ta genom att placera mer pengar på börsen. Som ett exempel kan nämnas att ett globalt aktieindex aldrig har gett en negativ avkastning om du sparat i 15 år eller mer. Stockholmsbörsen har aldrig gett en negativ avkastning om du sparat i 10 år eller längre”, skriver Maria Landeborn i Nextconomy.

Av det blir det tydligt att du kan placera hela sparkapitalet i aktiefonder, men ju kortare tid du sparar bör en större andel placeras i räntefonder, menar hon.

”Riskvilligheten avgörande”

”En enkel tumregel kan vara att för varje år du planerar att spara, så kan du placera 10 procent av kapitalet på börsen. Sparar du i två år kan du placera 20 procent på börsen, sparar du i fem år kan du placera 50 procent på börsen, och så vidare”, skriver Maria Landeborn.

Tidshorisonten är viktig, men riskvilligheten är ofta avgörande. Rent historiskt har det förekommit att ett globalt aktieindex fallit över 50 procent, vilket innebär att risken finns för att ens kapital halveras om allt finns på börsen.

”Ligger du sömnlös när börsen går dåligt ska du förmodligen sänka risken i portföljen. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att risk och avkastning hänger ihop”, skriver Landeborn.

”Börsen återhämtar sig alltid”

Men kontentan av resonemanget är att börsen alltid har hämtat sig efter samtliga historiska kriser. På lång sikt har den som vågat ta hög risk med högre avkastning blivit belönad.

”Sparkontot kan kännas som ett tryggt val, men en sak är säker – så länge räntan är så låg som idag kommer pengarna aldrig att öka i värde”, avslutar Maria Landeborn.