Placera Danske Bank håller i sin allokering kvar vid en liten övervikt i aktier, men förväntar sig att avkastningen framöver blir väsentligt lägre än den varit de senaste 1,5 åren. Banken bedömer samtidigt att lägre tillväxt och minskade stödköp från centralbanker kan leda ökad marknadsvolatilitet. Det framgår av ett veckobrev, signerat Danske Banks seniora strateg Maria Landeborn.

Banken konstaterar att börserna sjönk förra veckan, då investerare tog fasta på svag makrodata och ökad osäkerhet relaterad till den fortsatta spridningen av deltavarianten.

Danske Bank föredrar i detta läge europeiska och amerikanska aktier före tillväxtmarknadsaktier, som väntas ha det tuffare mot bakgrund av låg vaccinationsgrad och nya utbrott av deltavarianten. Även risken för fler regleringar i Kina lyfts fram som ett orosmoment för tillväxtmarknader.

”Vi har haft en övervikt i europeiska aktier sedan i mars, och vi ser fortfarande utrymme för Europa att utvecklas väl. Räntorna väntas förbli låga under en lång tid framöver, och utbetalningarna från EU:s stödfond väntas ge mer bränsle åt tillväxten, arbetsmarknaden och den gröna omställningen”, skriver Maria Landeborn.

Strategen pekar samtidigt på att Europas tillväxt framöver väntas förbli högre än i många andra regioner, även om den har toppat nu.

Gällande USA-börsen motiveras allokeringen med att oro för bestående stigande inflation, eller till och med stagflation, kan leda till att investerare i högre grad söker sig till kvalitetsbolag på börsen, något som i större utsträckning än på andra marknader finns i USA. Den amerikanska börsen brukar klara sig bättre än andra regioner när osäkerheten ökar, enligt Danske Bank.