Placera Recessionsrädslan har präglat börserna under sena junidagar, vilket lett till sjunkande räntor och råvarupriser. Trots det har börserna börjat stiga rejält och ett globalt aktieindex ”klättrade nästan 5 procent under föregående vecka”. Men än är det för tidigt att öka riskerna, skriver Danske Banks senior strateg Maria Landeborn i ett sista veckobrev före sommaruppehållet.

Den stora revanschen förra veckan stod tillväxtaktierna för som tidigare rasat kraftigt sedan räntorna började höjas. Under midsommarveckan tog framför allt tech-aktierna tillsammans med kommunikationstjänster och sällanköpssektorn en rejäl revansch på börsen.

”Även kvalitetsbolag och defensiva sektorer som hälsovård och dagligvaror lyfte mer än index. Värdebolag har klarat de stigande räntorna i år betydligt bättre, men förra veckan hamnade energi, material, industri och finans i botten när utsikterna för konjunkturen grumlandes. Den svagare utvecklingen för konjunkturkänsliga bolag bidrog till att Europa gick svagare än USA, och Stockholmsbörsen gick helt i otakt med omvärlden och stängde veckan på minus. Idag på måndagsmorgonen stiger dock även Stockholmsbörsen kraftigt”, skriver hon i veckobrevet.

”Inte blåsa faran över”

Maria Landeborn är dock inte beredd att ”blåsa faran över” då marknaderna fortfarande präglas av oro för en kommande recession. Den rädslan befästes då förra veckans preliminära inköpschefsindex för juni redovisade att både industri- och tjänste-PMI sjunkit klart mer än förväntat.

Det går inte heller att vänta på att centralbankerna kommer ”till undsättning”, då de har viktigare uppgifter, att tygla inflationen.

”Ingen anledning öka riskerna”

Av det skälet finns ingen anledning att öka risken i strategierna inför sommaren, skriver Maria Landeborn i en slutsats. Danske Bank behåller därför neutral vikt i aktier jämfört obligationer, samt fokuserar på kvalitetsbolag och defensiva sektorer, då det finns en fortsatt ”risk för turbulens på börsen”.

Inom krediter gäller samma krav på kvalitet för banken som därför har övervikt i företagsobligationer av hög kreditkvalitet, investment grade, och undervikt i låg kreditkvalitet, high yield.