Börsen Osäkerheten kring den nya omikron-virusvarianten har gjort att vi sett stora rörelser både uppåt och nedåt på världens börser de senaste dagarna. Danske Banks sparekonom Maria Landeborn tror att vi får leva med turbulens ett tag framöver.

”Osäkerheten beror på att vi fortfarande inte vet hur effektiva nuvarande vaccin är, samt om symptomen vid sjukdom är mildare eller inte”, konstaterar Landeborn i bankens veckoanalys.

Hon påpekar att pandemin kan fortsätta påverka arbetsmarknaden och inflationen.

”Om fler avvaktar med att ta ett arbete i väntan på att pandemin ska vara över så kan det resultera i fortsatta löneökningar. Spenderar vi mer tid hemma och mindre tid med att resa, umgås och äta ute, så väntas vi istället lägga mer pengar på att konsumera olika typer av varor. Det kan i sin tur bidra till problemen med flaskhalsar i de globala leveranskedjorna, och därmed till inflationstrycket”, skriver Landeborn.

Inflationen är förstås något som centralbankerna håller koll på. Fedchefen Powell sade förra veckan att den ökade smittspridningen är inflationsdrivande och det är dags att begrava termen ”temporär” när det gäller att beskriva inflationen.

Hur ska man då som investerare agera?

”Då vi anser att osäkerheten är hög för tillfället både på grund av pandemin, men också den höga inflationen och de nedtrappade stimulanserna, så har vi sänkt vår rekommendation för globala aktier från övervikt till neutral”, skriver Maria Landeborn.

Danske förväntar sig en avkastning på mellan 0 och 5 procent för globala aktieindex de kommande 12 månaderna. Men risken finns att volatiliteten förblir hög den närmaste tiden, menar Landeborn.

”Att ha en risk i sparandet som man är bekväm med även under dåliga börsdagar är en bra strategi. Detta är dock inte samma sak som att vi väntar oss branta börsras. I grund och botten väntas tillväxten vara god även under 2022, och risken för en lågkonjunktur är liten. Om inte förutsättningarna förändras till det sämre så kan en eventuell nedgång på börsen vara ett bra läge att öka i aktier”, skriver hon.

På regional nivå har Danske sänkt europeiska aktier från övervikt till neutral eftersom risken för restriktioner är högst i Europa. Dessutom är gradvis lägre tillväxt under 2022 mest negativt för konjunkturkänsliga aktiemarknader.

”Vi behåller samtidigt en övervikt i amerikanska aktier som visserligen är högt värderade, men också mindre konjunkturkänsliga”, skriver Landeborn.