Rapportperioden De senaste rapportsäsongerna har präglats av bolag som slagit vinstförväntningarna med råge. Men nu börjar estimaten närma sig verkligheten, skriver Danske Banks sparekonom Maria Landeborn som inte tror på några större vinstöverraskningar den här rapportperioden.

I ett inlägg på Danskes placeringssajt Nextconomy spår hon att vinsterna inte väntas slå estimaten med så hög marginal som tidigare.

”Det innebär lite mindre stöd för börsen i ett läge där marknaden redan har flyttat fokus från möjligheter till orosmoln”, skriver hon.

När det gäller USA, som ligger först i rapportfloden, väntas vinsterna växa med 30 procent i årstakt.

”Att döma av de bolag som släppt sina rapporter (21 av totalt 500 bolag i S&P 500, men de första resultaten brukar vara ganska representativa för resten av rapportsäsongen) så kommer bolagen att slå förväntningarna – men inte alls med lika hög marginal som tidigare. Hittills har resultaten varit knappt 4 procent högre än väntat vilket får betecknas som rätt normalt”, skriver hon.

I det mer konjunkturkänsliga Europa väntas däremot vinsterna ha ökat med nästan 50 procent under det gångna kvartalet. Men det kan delvis förklaras med energisektorn.

”Främst är det vinsterna inom konjunkturkänsliga sektorer som ökar kraftigt. Räknar vi bort energisektorn, så är den förväntade vinsttillväxten 32 procent i Q3”, skriver Landeborn.

Hon tror att analytikernas rapportfokus främst kommer att ligga på stigande priser på insatsvaror, kostnadskontroll och lönsamhet.

”På kort sikt kan inflationen leda till lönsamhetspress, men majoriteten av bolagen kommer att kunna föra över kostnadsökningarna på kunderna framöver. Därmed är prisökningarna i grund och botten positiva då de kommer att lyfta både försäljning och vinster de kommande kvartalen”, skriver hon.

Samtidigt kan inflationen förstås också vara en risk om den blir ihållig och centralbankerna därför stramar åt snabbare än väntat.

Andra risker handlar till exempel om brist på halvledare, skenande elpriser, fulla hamnar och fraktfartyg.

Vad blir då mest intressant under rapportperioden? Landeborn pekar ut både fordons- och verkstadssektorn.

”Fordonssektorn har haft problem med komponentbrist och produktionsstopp. Hur hårt har det slagit mot volymerna, och vad säger bolagen om kommande kvartal? Verkstadsbolagen är alltid intressanta eftersom de har globala verksamheter och känner av hur efterfrågan utvecklas i både USA, Europa och på tillväxtmarknaderna”, skriver hon.