Valuta Bara ett fåtal konsumentbolag gynnas av en starkare krona mot dollarn. En rad börsbolag påverkas däremot negativt, varnar Danske Banks Maria Landeborn i Nextconomy.

”På Stockholmsbörsen vimlar det av bolag med dollarexponering och de flesta påverkas negativt. Bara en handfull konsumentbolag gynnas av en starkare krona”, konstaterar Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank.

Bland de svenska bolag med stora inköp i dollar som tjänar på att den sjunker i värde märks Electrolux, Husqvarna, Essity och H&M, enligt Maria Landeborn.

Verkstad på förlorarlistan

En rad svenska verkstadsbolag finns bland de bolag som kan komma att se kännbara negativa dollareffekter. På hennes förlorarlista märks Boliden, Sandvik, Alfa Laval och Volvo.

Nettoeffekten av en starkare konjunktur och svagare dollar är dock positiv för många exportbolag, även om alla inte gynnas lika mycket av en starkare konjunktur, framhåller hon.

”Två dollarkänsliga bolag som påverkas negativt av den svagare dollarn men inte får lika mycket hjälp av konjunkturen som verkstadsbolagen, är Ericsson och Swedish Orphan Biovitrum”, konstaterar Maria Landeborn.  

”Mindre konkurrenskraft”

Några andra konsekvenser av den starkare kronan är att värdet på sparande i utländsk valuta minskar och att det blir dyrare för utländska investerare att köpa svenska aktier, vilket kan vara negativt för börsen som helhet om kapitalet söker sig någon annanstans, men också ge svenska bolag ett visst skydd att bli uppköpta, påpekar hon.

På kort sikt blir svenska företag mindre konkurrenskraftiga internationellt, tvingas de sänka priserna pressas lönsamheten. På lång sikt kan däremot konkurrenskraften öka eftersom bolagen måste jag högre lönsamhet på annat sätt.

Andra effekter av en starkare krona är att utlandsresor och import blir billigare.

Nedanstående bolag ser en effekt på 10 procent eller mer på helårsvinsten före skatt av en dollarförsvagning på 10 procent (ohedgat), enligt Maria Landeborn:

Förlorare på dollarförsvagningen:
Gränges
Boliden
Micro Systemation
Swedish Orphan Biovitrum
BillerudKorsnäs
Ericsson
Mycronic
Sandvik
Sinch
Alfa Laval
SCA
Hexagon
SKF
Volvo
 
Källa: Maria Landeborn, Danske Bank