LAMMHULTS: MINSKAD OMS, RES 3 KV, FORTSATT OSÄKERT KRING 4 KV

2020-10-23 08:41:32

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lammhults nettoomsättning minskade till 181 miljoner kronor under tredje kvartalet 2020, jämfört med 256 miljoner motsvarande kvartal i fjol. Rörelseresultatet uppgick till 12,6 miljoner kronor (15,1).

"Vårt arbete för att stärka koncernen ger resultat. Trots ett försäljningstapp på 29 procent i pandemins kölvatten levererade vi en rörelsemarginal som ökade till 6,9 procent under tredje kvartalet. Förbättringen har åstadkommits genom snabb omställning, ökad kostnadskontroll, statliga stöd samt kortsiktiga och långsiktiga effektiviseringsåtgärder", skriver vd Sofia Svensson i delårsrapporten.

Generellt råder dock en fortsatt osäkerhet gällande utvecklingen under det fjärde kvartalet, som historiskt har varit både marknadens och koncernens starkaste.

"Såsom tidigare kommunicerats i pressmeddelandet från den 23 juni 2020 kommer fjärde kvartalet att belastas med den kvarvarande delen av omstruktureringsåtgärderna", skriver vd.Direkt-SE