LAMMHULTS: FORTSATT POSITIV EFTERFRÅGEUTVECKLING I 1 KV

2022-04-28 15:05:27

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) En ökad orderingång under det andra halvåret 2021 resulterade i kraftig försäljningstillväxt i det första kvartalet 2022 för Lammhults Design Group, konstaterar vd Daniel Tell i rapporten för det första kvartalet.

Koncernens nettoomsättning ökade med 20 procent i kvartalet, jämfört med motsvarande period i fjol, och rörelseresultatet ökade med 80 procent. Jämförelseperioden 2021 var fortsatt påverkad av negativa marknadseffekter, främst orsakade av covid-19.

"Kvartalets siffror visade på stark efterfrågan efter närmare två år med pandemin, men också på att kontorskoncepten delvis har förändrats och förändring medför ofta merförsäljning för våra varumärken", kommenterar Daniel Tell.

Det var affärsområde Office Interiors som stod för försäljningstillväxten under kvartalet, nettoomsättningen ökade med 33 procent. För affärsområdet Library Interiors, verksamt inom inredningar och produktlösningar för främst bibliotek, minskade omsättning och resultat något i perioden, orsakat av att marknaden för projekt ännu inte återgått till nivåerna före pandemin.

Samtidigt som det första kvartalet visade på fortsatt positiv utveckling av efterfrågan på Lammhults produkter och den negativa pandemieffekten de senaste två åren avtar, konstaterar bolaget att det finns ett betydande mått av osäkerhet gällande ett antal omvärldsfaktorer, som inte bara kan medföra negativ effekt på efterfrågan, utan även orsaka hög inflation och brist på viktiga komponenter.Direkt-SE