LAMMHULTS DESIGN: RÖRELSERESULTATET BLEV 15,3 MLN KR (8,5) 1 KV

2022-04-28 14:34:18

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lammhults Design Group redovisar ett resultat efter skatt på 12,0 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (5,8). Resultatet per aktie uppgick till 1:42 kronor (0:69).

Rörelseresultatet blev 15,3 miljoner kronor (8,5).

Nettoomsättningen uppgick till 239 miljoner kronor (199) och orderingången var 218 miljoner kronor (184).Direkt-SE