LAMMHULTS DESIGN: RÖRELSERESULTAT 2,9 MLN KR 2 KV (1,3)

2022-07-15 14:06:11

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lammhults Design Group redovisar ett rörelseresultat om 2,9 miljoner kronor (1,3) för det andra kvartalet 2022. Rörelsemarginalen blev 1,3 procent (0,7).

Rörelseresultatet under andra kvartalet 2022 innehöll inga engångsposter, medan utfallet i fjol hade engångsposter om 0,7 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 225 miljoner kronor (185). Justerat för valutakurseffekter ökade omsättningen med 19,5 procent. Jämförelseperioden 2021 var fortsatt påverkad av negativa marknadseffekter, främst orsakade av covid-19. I jämförelse med andra kvartalet 2019, vilket är den senaste jämförelseperioden utan pandemins negativa effekter, minskade omsättningen med 8,3 procent.

Orderingången var 245 miljoner kronor (241).

Resultat efter skatt blev 0,1 miljoner kronor för det andra kvartalet (0,9), med ett resultat per aktie om 0:01 kronor (0:11).Direkt-SE