LAMMHULTS DESIGN: NETTORESULTATET BLEV 0,9 MLN KR 2 KV

2021-07-14 14:05:41

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lammhults Design Group redovisar ett resultat efter skatt på 0,9 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (-25,7). Resultatet per aktie uppgick till 0:11 kronor (-3:04).

Nettoomsättningen uppgick till 185 miljoner kronor (188) och orderingången var 241 miljoner kronor (180).

Rörelseresultatet blev 1,3 miljoner kronor (-30,2).

Justerat för engångs- och omstruktureringsposter samt erhållna statliga stöd uppgick rörelseresultatet under fjolårets andra kvartal till -13,4 miljoner kronor.Direkt-SE