LAMMHULTS DESIGN: FORTS PANDEMIEFFEKTER MEN VISS ÅTERHÄMTNING

2021-04-27 15:06:56

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lammhults Design Group fortsatte att påverkas av de negativa effekterna av covid-19 under första kvartalet, men med en viss återhämtning i jämförelse med sista kvartalet 2020.

Omsättningen under första kvartalet blev 199 miljoner kronor (217). Omsättningen för Office Interiors minskade med 15,6 procent, vilket främst förklaras av begränsningarna som pandemin medfört.

Library Interiors ökade däremot omsättningen med 10,4 procent, vilket förklaras av delleverans av ett större projekt i Kuwait samt ökad försäljning på den tyska marknaden.

Koncernens orderingång minskade till 184 miljoner kronor (198). Inom Office Interiors minskade orderingången med 17,8 procent och inom Library Interiors ökade den med 25,2 procent.

Rörelseresultatet blev 8,5 miljoner kronor (9,3). Rörelsemarginalen uppgick till samma nivå som motsvarande period föregående period 4,3 procent (4,3). De statliga permitteringsstöden uppgick i kvartalet till 1,1 miljoner kronor.

Resultat efter skatt uppgick till 5,9 miljoner kronor (4,8), vilket motsvarar 0:69 kronor per aktie (0:56).Direkt-SE