LÄKEMEDEL: HEALTHCAP HAR MYCKET TORRT KRUT KVAR - PARTNER

2023-03-06 07:49:07

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Venture capitalbolaget Healthcap, med inriktning mot life science, investerar för närvarande i bolagets åttonde fond. Hittills har investeringar skett i 13 olika bolag i fonden.

"Vi kikar på någon till investering där. Sedan har vi rätt mycket torrt krut kvar i den fonden för att följa bolagen. Vi brukar ha som tumregel att mer än den första investeringen ska finnas kvar i reserver", säger Healthcaps co-managing partner doktor Mårten Steen till Nyhetsbyrån Direkt.

Bland Healthcaps nuvarande portföljbolag finns danska Hemab, en avknoppning från Novo Nordisk.

"Det är en bra illustration av Healthcap och vad vi gillar", säger Mårten Steen.

Hemab arbetar med en vidareutveckling av läkemedlet Novoseven, vilket Mårten Steen arbetade med under sin tid vid den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk.

Portföljbolaget utvecklar en plattform där man anrikar koagulationsfaktorer till blodplättar med en bispecifik antikropp. Det liknar Roches Hemlibra "fast att den binder trombocyten och sedan koagulationsfaktorn", fortsätter Mårten Steen.

Första produkten är lite som en produktportfölj i en och samma produkt förklarar Mårten Steen.

"Det är flera blödningsrubbningar man kan gå efter", säger Mårten Steen och namnger ett flertal sådana såsom Glanzmanns trombasteni, faktor VII-brist, Bernard–Souliers syndrom och von Willebrands sjukdom av typ 3.

"Hemab har allt det som vi gillar. De har en tydlig avriskningskomponent det vill säga att man bygger vidare på någonting som fungerar, det vill säga Novoseven och förbättrar det", säger Mårten Steen.

Healthcap arbetar gärna i investeringssyndikat tillsammans med andra bolag och Hemab är ett bra exempel på just detta.

"Vi är väldigt nära Novo Nordisk. De är via sin stiftelse Novo Holdings en investerare i Healthcap", säger Mårten Steen.

För snart två veckor sedan, den 21 februari, meddelade Hemab att de genomför en övertecknad serie B finansiering om motsvarande cirka 1,4 miljarder kronor (135 miljoner dollar).

Kapitaltillskottet ska finansiera Hemabs tillväxtplaner fram till och med 2025. Fram till dess väntar sig Healthcaps portföljbolag kunna slutföra de pågående fas 1/2-studierna och påbörja registreringsgrundande studier med den längst framskridna läkemedelskandidaten HMB-001 i Glanzmanns trombasteni, en mycket ovanlig blödningsrubbning som orsakas av att blodplättarna saknar ett glykoprotein. Vidare ska Hemab under samma tidshorisont inleda och slutföra en fas 1/2-studie med HMB-VWF i Willebrands sjukdom, den vanligaste orsaken till medfödd ökad blödningsbenägenhet.

Enligt Hemabs strategi siktar bolaget mot att utveckla fem kliniska tillgångar vid 2025.

Ett område som Healthcap har arbetat fokuserat mot är bioläkemedel inom läkemedelsklassen ADC (Antibody-drug conjugates). Det handlar om riktade cancerbehanglingar som, till skillnad från cellgiftsbehandlingar, går mot tumörcellerna samtidigt som de sparar frisk vävnad.

Ett bolag inom detta fält, som Healthcap har investerat i, är det danska bolaget Adcendo.

"De arbetar med ett nytt behandlingsmål som heter uPARAP som finns i miljön runtom cancern och framför allt också i mjukdelscancer så det är där vi börjar", säger Mårten Steen.

I september 2022 var Healthcap med, som en av investerarna, när Pretzel Therapeutics tog in 72,5 miljoner dollar i en serie A finansieringsrunda. Bland övriga investerare fanns Cambridge Innovation Capital och Eir Ventures, där en av medgrundarna var doktor Magnus Persson som startade och sålde medicinteknikbolaget Aerocrine. En annan av investerarna i den senaste kapitalanskaffningen var Karolinska Institutet Holding.

"Det är ett bra exempel på när det är ett bra och stort syndikat", säger Mårten Steen om ägarna bakom det amerikanska portföljbolaget.

Pretzel Therapeutics är verksamma inom forskning mot mitolondriella sjukdomar. Mitokondrierna finns i kroppens celler och omvandlar näring från det vi äter till energi. Därmed har mitokondrierna en central roll i kroppens ämnesomsättning.

Hur skiljer sig Pretzel mot Abliva, som är ett svenskt börsnoterat bolag med forskning inom mitokondriella sjukdomar?

"Pretzel jobbar på ett annat sätt att adressera mitokondriell sjukdom och fokuserar på DNA. Vi har ännu inte avslöjat i Pretzel i vilka sjukdomar vi kommer att gå mot, men det har Abliva gjort", säger Mårten Steen.

Ett begrepp som beskriver målbilden för avkastningen i venture capitalbolag är så kallade "home runs" med referens till baseboll då en slagman efter att ha satt bollen i spel lyckas runda alla baserna och komma hela vägen tillbaka till hemplattan i en och samma spelsekvens utan att bli bränd. En "home run" innebär en investering i ett bolag som ensamt ger en avkastning som täcker återbetalning av hela fondens värde.

Begreppet beskrivs inte minst i Healthcaps bok med titeln "Whats next?" som gav ut i samband med att Healthcap firade 25-år. I kapitlet där begreppet tas upp ges utrymme till Wilson Therapeutics, inriktat mot den sällsynta sjukdomen med samma namn som i bolagsnamnet. Healthcap var en av de tidiga ägarna i bolaget som såldes till Alexion under 2018 för lite drygt 6,5 miljarder kronor.

Healthcap får under ett normalår in någonstans mellan 500 till 1.000 propåer i form av prospekt och förslag om investeringar. Det är dock bara en bråkdel av dessa propåer som tar sig igenom nålsögat och leder fram till en investering. Samtidigt arbetar Healthcap proaktivt på egen hand för att hitta dessa möjligheter.

"Majoriteten av det vi ser är läkemedelsutvecklingsprojekt. Vi gillar att hitta grejer som är innovativa och validerade. Där någonstans trattar det ner till att bli ganska få procent som är en perfekt match", säger Mårten Steen.

Healthcap arbetar som venture capital-bolag med att både starta och bygga bolag. Mårten Steen uppger att antalet propåer ligger på en ganska konstant nivå oavsett var i konjunkturen vi befinner oss. Han ser heller inga större rörelser i de värderingar som föreligger när Healthcap ska komma in i nya investeringar.

"Eftersom vi investerar såpass tidigt in i bolagen har vi över åren sett att värderingarna för oss när vi ska komma in i bolagen inte har förändrats speciellt mycket", säger Mårten Steen.

Storleken på Healthcaps investeringar varierar mellan portföljbolagen. Vanligen sker Healthcaps investeringar vid ett flertal tillfällen.

"Vi brukar säga att vi kan investera upp till ungefär 300 miljoner kronor i ett bolag", säger Mårten Steen. "Då stoppar vi inte in 300 miljoner kronor dag ett utan portionerar ut det över tid".

"Om det är en stor total finansiering, säg att det är på 500 miljoner kronor, så investerar man inte in alla pengar dag ett utan jobbar med delfinansiering. Man ska uppnå ett mål. När data ser bra ut gör man nästa delfinansiering", säger Mårten Steen.

Healthcap är långsiktiga investerare, men tidshorisonten för venture capitalbolagets innehav skiftar mellan olika portföljbolag. Generellt är dock att Healthcap arbetar mycket aktivt med sina portföljbolag och ser till att de här rätt ledning och venture capitalbolaget tar alltid styrelseplats.Direkt-SE