Elpriset Samtidigt som regeringen presenterade ett stöd för hårt drabbade elkunder rasar ironiskt nog priset på elbörsen Nordpool. 

På torsdagen kostar en kilowattimme 18 öre i norra delarna av landet och 19 öre i den södra halvan.

Det är den lägsta siffran för en enskild dag sedan i november i fjol och står i bjärt kontrast mot den senaste tidens höga elpriser. Så sent som i måndags kostade till exempel en kilowattimme 2,54 kr i söder och 52 öre i norr. 

Att priset nu rasar beror på den storm som kommer in västerifrån och väntas få vindkraften gå på högvarv. Dessutom kommer temperaturerna bli milda för årstiden.