Rapport Vinterturismbolaget Skistars vinst och omsättning sjönk rejält under perioden december-februari i det brutna räkenskapsåret. 

Skistar redovisar ett resultat efter skatt på 365 miljoner kronor för det andra kvartalet, december-februari, i det brutna räkenskapsåret 2020/2021 (642). Resultatet per aktie uppgick till 4:70 kronor (8:04).

Nettoomsättningen uppgick till 1.328 miljoner kronor (1.931).

Rörelsemarginalen blev 33 procent (43).

Resultatet före skatt uppgick till 446 miljoner kronor (809).

En del av tappet beror förstås på pandemin. Skistar hade bland annat stora utmaningar i Norge med anledning av de hårda inrese- och karantänsreglerna vilket påverkat resultatet negativt. Även i Österrike har coronarestriktionerna lett till fallande besökssiffror.

På hemmaplan förklaras också en del av tappet av kalendereffekter.

”Sex av sju försäljningsdagar av vecka nio, som är den mest intensiva sportlovsveckan, infaller kvartal tre detta räkenskapsår, vilket får en stor inverkan på detta kvartals resultat vid jämförelse mot föregående år”, skriver Skistar.