Rapport Volvo Cars vinst föll under det tredje kvartalet samtidigt som försäljningstillväxten var minus 7 procent. Biltillverkaren konstaterar att produktionssituationen successivt förbättras men att efterfrågan på bilar fortfarande är större än tillgången. 

Volvo Cars redovisar ett resultat efter skatt på 2,3 miljarder kronor för det tredje kvartalet 2021 (3,3). Resultatet per aktie uppgick till 43:10 kronor (54:30).

Rörelseresultatet blev 3,3 miljarder kronor (4,6) och rörelsemarginalen var 5,5 procent (6,9).

Nettoomsättningen uppgick till 60,8 miljarder kronor (65,8). Försäljningstillväxten var -7 procent.

Orderingången var uppges ha varit ”stark” under tredje kvartalet.

Tidigare i oktober i år meddelade Volvo Cars att bolaget producerade 50.000 bilar färre under tredje kvartalet 2021, jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Försäljningen i återförsäljarledet uppgick till 150.000 bilar, vilket var 31.000 färre än under det tredje kvartalet 2020.

Volvo Cars meddelade även inför rapporten att rörelseresultatet, ebit, uppgick till 3,3 miljarder kronor för det innevarande årets tredje kvartal med en marginal på just 5,5 procent.

Produktionen förbättras successivt

Volvo Cars produktion har förbättrats månad för månad sedan september, men tillgången på bilar är fortsatt lägre än efterfrågan.

Det skriver bolaget i sin niomånadersrapport.

Per utgången den 30 november noterar biltillverkaren att en stark efterfrågan fortsätter att driva positiva pris- och mixeffekter.

Preliminära försäljningssiffror för november visar på cirka 52.000 sålda bilar, en nedgång jämfört med samma månad året innan, vilket förklaras av lägre produktion och ett växande in-transitlager, heter det.

I vd-ordet framhåller Håkan Samuelsson att tillgången på komponenter har förbättrats under fjärde kvartalet, men att bristen på halvledare inom industrin kommer fortsatt att vara en begränsande faktor.

Volvo Cars helårsprognos för 2021 kvarstår, som är en förväntan om fortsatt ökande försäljningsvolymer och omsättningstillväxt.

”Under förutsättning att marknadsförhållandena fortsätter att normaliseras förväntas denna tillväxt tillsammans med fortsatt kostnadsfokus förbättra lönsamheten till de nivåer som rådde före pandemin”, skriver bolaget i rapporten.