Rapport LMK Group, som äger Linas Matkasse, redovisar ett lägre resultat än samma period i fjol samtidigt som omsättningen ökade. 

LMK redovisar ett justerat ebitda-resultat för det andra kvartalet 2021 på 46,5 miljoner kronor (58,8).

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 12,2 procent (17,3).

Rörelseresultatet, ebit, uppgick till 35,3 miljoner kronor (45,8), motsvarande en marginal om 9,3 procent (14,1).

Omsättningen landade på 381 miljoner kronor jämfört med 324 miljoner kronor föregående år, motsvarande en tillväxt på 17,5 procent.

Nettoresultatet blev 15,1 miljoner kronor (47,1).