Lägre vinst för Ljungberggruppen

Publicerad 2007-11-20 17:18

Fastighetsbolaget Ljungberggruppen redovisar en vinst efter finansiella poster på 28,3 miljoner kronor för året första kvartal. Det skall jämföras med en vinst på 33,3 miljoner kronor året före.

Hyresintäkterna ökade från 107 miljoner kronor till 113 miljoner kronor. Det innebär hyresintäkter på årsbasis kring 450 miljoner kronor. I fjol uppgick bolagets hyresintäkter till 429 miljoner kronor.