Rapport Garo, som utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden, redovisar ett rörelseresultat på 39,6 miljoner kronor (55,1) för det andra kvartalet 2022.

Resultatet efter skatt blev 33,3 miljoner kronor (42,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:67 kronor (0:85).

Nettoomsättningen uppgick till 350 miljoner kronor (341).

”Vi ser en fortsatt stark utveckling inom GARO Electrification. Omsättningen inom GARO E-mobility minskade under kvartalet på grund av komponentbrist. Den fortsatt goda orderingången i kombination med en lägre leveranskapacitet, har resulterat i en kraftigt ökad orderbok”, skriver vd Patrik Andersson i rapporten.