Rapport Balkongbolaget Balcos vinst föll under det gångna kvartalet samtidigt som orderingången ökade rejält. 

Balco redovisar ett resultat efter skatt på 25,9 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (37,0). Resultatet per aktie sjönk till 1:18 kronor (1:71).

Rörelseresultatet minskade till 34,4 miljoner kronor (49,4) och rörelsemarginalen var 11,3 procent (14,0).

Nettoomsättningen sjönk till 304 miljoner kronor (352). Förvärvad tillväxt var 14 procent, medan den organiska tillväxten var negativ med 27 procent. Bolaget förklarar nedgången med covid-19-pandemin.

Orderingången ökade dock till 505 miljoner kronor (278). Lättnader i covid-19-restriktionerna under senare delen av andra kvartalet har gjort att orderingången har ökat kraftigt, enligt bolaget.

”Framtiden ser positiv ut för Balco. Orderingången ser ut att blir mycket bra resten av året och även projekten kommer att komma igång i slutet av året. Intresset är stort för våra produkter vilket vi ser i vår stora prospekt- och offertstock”, skriver vd Kenneth Lundahl i rapporten.

”Människor kan och vågar träffas igen vilket vår affärsmodell är beroende av och bostadsrättsföreningar kan hålla stämmor och fatta beslut om bland annat investeringar i balkongrenoveringar, vilket är av yttersta vikt för vår försäljning”, uppger Balco-chefen.

Vidare skriver han att Balcos ”starka finansiella ställning” ger bolaget möjligheter till att göra ytterligare förvärv.