Rapport Academedia redovisar en lägre vinst jämfört med samma kvartal föregående år. Men omsättningen steg och utbildningsföretaget låter utdelningen vara oförändrad. 

Academedia redovisar ett justerat rörelseresultat på 203 miljoner kronor (263) för det andra kvartalet (oktober-december) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023.

Nettoomsättningen uppgick till 4.041 miljoner kronor (3.774). 

Den justerade rörelsemarginalen blev 5 procent (7).

Rörelseresultat uppgick till 266 miljoner kronor (342) med en rörelsemarginal på 6,6 procent (9,1). 

Resultatet före skatt uppgick till 144 miljoner kronor (234).

Resultat efter skatt landade på 109 miljoner kronor (109). Resultatet per aktie blev 1:16 kronor (1:76).

Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2022/2023 på 1:75 kronor per aktie (1:75).