Rapport G5 Entertainment, som utvecklar spelappar åt smarttelefoner och surfplattor, redovisar ett rörelseresultat på 1 miljon kronor för det andra kvartalet 2022. Det var klart lägre än väntat. 

Analytikerna hade i snitt väntat sig ett rörelseresultat på 15,5 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fem estimat.

Rörelsemarginalen uppgick till 0,3 procent, mot väntade 4,5 procent. Bruttomarginalen blev 66 procent, jämfört med 59 procent motsvarande period året innan.

Nettoomsättningen uppgick till 344 miljoner kronor, mot väntade 342 miljoner.

Utmanande andra kvartal – väntas bli bättre senare i år

Det andra kvartalet var utmanande för mobilspelen i gamingbolaget G5 Entertainments viktigaste genrer. Det skriver vd Vlad Suglobov i delårsrapporten.

Enligt siffror från marknadsundersökningsbolaget Sensortower som bolaget sammanställt minskade match-3-spel med 10 procent jämfört med 2021 och även Hidden Object-spel gick ner något jämfört med förra året.

”De användartrender vi ser tyder på att mobilspelmarknaden nu återgår till ett kvartalsmönster, likt det från före pandemin, där årets andra och tredje kvartal historiskt sett är svagare ‘sommarkvartal’ medan årets första och fjärde kvartal är starkare, eftersom många då lägger mer av sin tid på inomhusspel”, skriver Vlad Suglobov.

Mönstret rubbades av covid-pandemin men verkar nu vara tillbaka.

”Därför förväntar vi oss att aktiviteten hos spelarna kommer att öka mot slutet av året”, skriver Vlad Suglobov.

Under kvartalet ökade G5 sina investeringar i användarförvärv (UA) för att ge en snabbare intäktstillväxt för spelet Sherlock. UA-utgifterna steg med 35 procent under kvartalet. Ökningen av UA för Sherlock pågick in i tredje kvartalet men efter julis utgång drogs dessa utgifter ned till vad bolaget betecknar som en mer normal nivå.

Som ett resultat av satsningen på användarförvärv blev spelet bolagets bästa sett till intäkter från Apple och Google och motsvarar nu 19,5 procent av nettointäkterna jämfört med 7,4 procent i andra kvartalet 2021.

”Medan vi anser att den satsning som vi gjorde på Sherlock var framgångsrik nådde tyvärr G5 inte sina optimistiska förväntningar. Trots stark tillväxt i Sherlock minskade antalet aktiva användare i större delen av spelportföljen på grund av marknadsförutsättningarna som jag redogjort för ovan”, skriver G5-chefen.

De ökade UA-utgifterna var också en stor del av anledningen till att rörelseresultatet för kvartalet landade på 1 miljon kronor, jämfört med väntade 15,5 miljoner och förra årets 43,2 miljoner kronor. Utöver UA-utgifterna berodde nedgången också på trycket från ökande kostnader.

”Om G5:s UA-utgifter fortsatt att ligga runt den vanliga nivån om cirka 20 procent, skulle EBIT-marginalen ha legat på hälsosamma 15 procent”, skriver Vlad Suglobov.