Rapport Pryljätten Clas Ohlson redovisar ett resultat som var något lägre än väntat. Men novemberförsäljningen överraskade på uppsidan.

Clas Ohlsons rörelseresultat under det andra kvartalet (augusti-oktober) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 uppgick till 112 miljoner kronor.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 123 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fem estimat.

Bruttomarginalen blev 37,7 procent. Förväntat var 39,4 procent.

Clas Ohlsons försäljning i kvartalet uppgick till 2.250 miljoner kronor, vilket har meddelats tidigare.

Försäljningen i november ökade mer än väntat

Clas Ohlsons totala försäljning steg med 6 procent under november.

Analytikerna hade i snitt väntat sig en uppgång på 3,9 procent, enligt Infronts sammanställning av fem estimat.

Den organiska försäljningen steg med 3 procent. Här låg konsensus på +0,8 procent.

Clas Ohlsons onlineförsäljning ökade med 27 procent under månaden, mot väntade +16,8 procent.

”Jämförelsen med fjolåret påverkas av en effektivare e-handelslogistik som gör att större del av försäljningen online under Black Week redovisas i november”, skriver Clas Ohlson i sin delårsrapport.

Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 225 (230).

I Sverige var försäljningen 2 procent upp. Organiskt steg försäljningen i Norge med 8 procent och i Finland var den ner 3 procent.

Inleder kostnadsbesparingsprogram

Clas Ohlson genomför ett kostnadsbesparingsprogram som beräknas leda till besparingar och minskade avskrivningar om totalt cirka 110 miljoner kronor med full effekt under verksamhetsåret 2023/2024.

Clas Ohlson ska minska personalstyrkan med cirka 85 heltidsanställda kontorsmedarbetare. Dessutom vidtas åtgärder för att rationalisera IT-system samt reduktion av kontorsyta.

Åtgärderna ger engångskostnader på cirka 120 miljoner kronor som kommer att redovisas i det tredje kvartalet 2022/2023. Av kostnaderna avser cirka 20 miljoner kronor personalavvecklingskostnader och cirka 100 miljoner utrangering av IT-system.