Rapport Klädbolaget RNB, Retail and Brands, redovisar ett resultat efter skatt på -173 miljoner kr för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret (-63).

Bruttovinstmarginalen blev 51,1 procent (47,7).

Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till -40 miljoner (-28). Nettoomsättningen uppgick till 47 miljoner kr (118).