Rapport Riskkapitalbolaget EQT redovisar ett justerat ebitda-resultat på 416 miljoner euro för det andra halvåret 2022 (608). Förväntat var ett justerat ebitda-resultat på 443 miljoner euro, enligt Infronts sammanställning.

Det justerade nettoresultatet blev 291 miljoner euro (557) och det justerade resultatet per aktie uppgick till 0:27 euro (0:57).

Förvaltade tillgångar (AUM) uppgick till 113 miljarder euro vid halvårsskiftet och förvaltningsavgifterna var 759 miljoner euro. Väntat enligt analytikernas snitt var förvaltade tillgångar på 118 miljarder euro och förvaltningsavgifter på 725 miljoner euro.

En utdelning om 3:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (2:80).

EQT:s portfölj har under fjolåret utvecklats väl trots försämrade makroförhållanden med stigande inflation och räntenivåer, energikris och det pågående kriget i Ukraina. Det skriver bolagets vd Christian Sinding i bokslutskommunikén för 2022.

”Portföljbolagen och tillgångarna i samtliga nyckelfonder inom Private Equity och Infrastructure kunde vid årets slut redovisa en god omsättningstillväxt, med undantag från ett fåtal underpresterande bolag”, skriver han i rapportens vd-ord och tillägger att alla bolagets nyckelfonder utvecklats enligt plan eller över plan.

Det rådande ekonomiska klimatet dämpar emellertid transaktionsmarknaden och bidrar till en mer restriktiv miljö för kapitalanskaffning, enligt Christian Sinding. Aktiviteten är därför betydligt lägre än föregående år, kapitalanskaffningen tar längre tid och ägarperioderna förväntas också bli längre.

”Med en ung portfölj, global räckvidd och stora mängder torrt krut kommer vi på ett selektivt sätt fortsätta utvärdera både avyttringar och tematiska investeringar i samtliga marknader”, skriver EQT-vd:n.