Rapport Tv- och streamingbolaget Nents omsättning föll under det första kvartalet. Bolaget drar nu tillbaka prognosen för helåret 2020. 

Nent redovisar ett rörelseresultatet om 219 miljoner kronor för det första kvartalet.

Rörelsemarginalen blev 6,0 procent (5,9).

Nettoomsättningen uppgick till 3.657 miljoner kronor (3.727), motsvarande en organisk minskning om 1,9 procent.

Reklamintäkterna störtdyker

Nents reklamintäkter, som står för cirka en fjärdedel av bolagets totala försäljning, väntas minska med 25 procent under april.

Det skriver Nents vd Anders Jensen i rapporten för det första kvartalet.

Totalt under första kvartalet minskade reklamintäkterna med 13 procent, ”då efterfrågan har påverkats kraftigt av krisen”, skriver han. I mars enskilt var nedgången 17 procent.

”Krisen kommer att föra med sig långvariga konsekvenser för mediabranschen och att minska vår exponering mot reklam fortsätter att vara prioriterat”, skriver Anders Jensen i rapporten.

Nents intäkter gick ned med knappt 2 procent under kvartalet. Anders Jensen betonar i vd-ordet att ”Viaplays starka abonnenttillväxt nästan helt kompenserade för den negativa utvecklingen” i bolaget reklam- och studioverksamheter.

Viaplay ska få 400 000 nya kunder

Antalet abonnenter på Nents streamingtjänst Viaplay ökade med 102.000 under det första kvartalet, i förhållande till slutet av det fjärde kvartalet.

Det framgår av rapporten för det första kvartalet.

Antalet abonnenter uppgår nu till cirka 1,67 miljoner och Nent siktar nu på att addera 400.000 Viaplay-abonnenter under 2020, enligt rapporten.

Av rapporten framgår vidare att Nent nu officiellt drar tillbaka tidigare mål om en lönsam tillväxt under 2020. Bolaget har vidtagit åtgärder under kvartalet och i samband med att dessa aviserats har Nent indikerat att de negativa effekterna från corona riskerar påverka bolaget utsikter.