Inflation Inflationstakten (HIKP) i euroområdet sjönk till 10,0 procent i november jämfört med 10,6 procent i oktober. Det visar Eurostats snabbestimat. 

Väntat var en preliminär inflation på 10,4 procent, enligt Trading Economics konsensusprognos.

Kärninflationen var oförändrad 5,0 procent, jämfört med i oktober. Väntat var 5,0 procent.

För att beräkna estimatet använder Eurostat tidig prisinformation från medlemsländer där sådan är tillgänglig. Träffsäkerheten i estimaten för undergrupperna är lägre än för totalsiffran.