Inflation Inflationstakten (HIKP) i euroområdet sjönk till 9,2 procent i december jämfört med 10,1 procent i november. Det visar statistik från Eurostat.

Väntat var en inflation på 9,2 procent, enligt Trading Economics konsensusprognos. Enligt Eurostats snabbestimat var inflationen 9,2 procent i december.

Kärninflationen steg till 5,2 procent, jämfört med 5,0 procent i november. Väntat var 5,2 procent.

I samtliga EU-länder var inflationstakten 10,4 procent i december jämfört med 11,1 procent föregående månad.

Den lägsta inflationstakten bland euroländerna uppmättes i Spanien, på 5,5 procent. Den högsta inflationstakten uppmättes i Lettland, på 20,7 procent.

Den svenska HIKP-inflationstakten uppmättes till 10,8 procent i december, jämfört med 10,1 procent föregående månad.