Inflation KPIF (KPI med fast ränta) steg 0,5 procent i september jämfört med föregående månad enligt SCB, och steg 2,8 procent jämfört med samma månad föregående år.

Väntat enligt Infronts prognosenkät var en uppgång om 0,7 procent jämfört med månaden före och en ökning med 3,0 procent jämfört med samma månad föregående år.

I augusti var KPIF-inflationen 2,4 procent.

SCB noterar att månadsförändringen påverkades till stor del på högre boendekostnader som främst orsakades av högre elpriser. Priserna på kläder gick upp från augusti till september, vilket är normalt för säsongen.

Priserna på biluthyrning sjönk däremot i september. Likaså gjorde livsmedelspriserna, vilket kan förklaras av lägre priser på kött, frukt och grönsaker.

”Inflationstakten ökar i september, vilket till stor del beror på höjda elpriser”, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

KPI steg 0,5 procent i september, jämfört med föregående månad, och steg 2,5 procent jämfört med samma månad 2020. Infront-enkäten pekade mot 0,6 respektive +2,7 procent.

KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, var 1,5 procent i september, jämfört med 1,4 procent i augusti. Enligt Infronts enkät väntades 1,7 procent.

Riksbankens prognos pekade mot en KPIF-inflation på 3,0 procent i september samt en KPIFXE-inflation på 1,7 procent.