Rapporter Fastighetsbolaget NP3 redovisar hyresintäkter på 445 miljoner kronor för första kvartalet 2023 (364).Förvaltningsresultatet blev 169 miljoner kronor (173).

Driftsöverskottet uppgick till 304 miljoner kronor (242).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -66 miljoner kronor i kvartalet (129).