Rapport Skistars redovisar en förlust som var hälften så stor som samma kvartal i fjol. Samtidigt ser vinterturismbolaget en stark efterfrågan inför vintersäsongen.

Skistar redovisar ett resultat efter skatt på -101 miljoner kronor för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret (-206). Resultatet per aktie uppgick till -1:23 kronor (-2:57).

Nettoomsättningen uppgick till 151 miljoner kronor (109).

Resultatet före skatt blev -135 miljoner kronor (-249).

Mot bakgrund av den finansiella effekt som spridningen av det nya coronaviruset har för Skistar och den osäkerhet som råder framgent rörande dess eventuellt fortsatta påverkan för bolagets verksamhet föreslår styrelsen att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2019/20. Räkenskapsåret 2018/19 lämnades en vinstutdelning om 3:50 kronor per aktie.

Starkt bokningsläge inför vintern

Skistar ser en ”stark efterfrågan” inför säsongen 2020/2021 med en bokningsökning på 10 procent i förhållande motsvarande period föregående år.

Det framgår av rapporten för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret.

”Sverige står för den största ökningen medan den norska marknaden är något mer avvaktande”, skriver bolagets vd Stefan Sjöstrand i rapporten för det fjärde kvartalet.

Bokningsläget avser antalet bokade objektsnätter genom Skistars logiförmedling.