Lägre förlust för Rottneros

Publicerad 2008-10-24 09:03

Massatillverkaren Rottneros redovisar en förlust efter finansnetto på 37 miljoner kronor för årets tredje kvartal. Det kan jämföras med förlusten på 82 miljoner kronor motsvarande period 2007.

Omsättningen sjönk till 2 129 miljoner kronor, från 2 206 miljoner kronor.

För hela perioden januari–september redovisar Rottneros en förlust efter finansnetto på 216 miljoner kronor, jämfört med –63 miljoner kronor 2007. Resultatet belastas av kostnader relaterade till nedläggningen av Utansjö bruk på 115 miljoner kronor. Ökade kostnader för vedråvara och el och dragit ner resultatet med ytterligare 105 miljoner kronor.

Rottneros lämnar ingen prognos för helåret 2008.

(TT)