Lägre förlust för Rottneros

Publicerad 2009-02-03 08:22

Papperstillverkaren Rottneros redovisar en förlust efter finansnetto på 169 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2008. Det kan jämföras med förlusten på 321 miljoner kronor motsvarande kvartal året före.

Papperstillverkaren Rottneros redovisar en förlust efter finansnetto på 169 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2008. Det kan jämföras med förlusten på 321 miljoner kronor motsvarande kvartal året före.

Omsättningen sjönk till 534 miljoner kronor jämfört med 721 miljoner kronor.

Ökade kostnader för vedråvara och el har påverkat resultatet för helåret 2008 negativt med 193 miljoner kronor.

Bolaget avstår från att lämna prognos för helåret 2008.

Den svaga marknaden ger Rottneros en ansträngd likviditet och bolaget förhandlar därför med kreditgivarna för att säkerställa det kortfristiga likviditetsbehovet och få rådrum för att skapa nödvändiga förändringar, skriver bolaget i rapporten.

TT