Rapport Skogsbolaget SCA redovisar en förlust som var klart lägre än väntat. Försäljningen kom samtidigt in under förväntan. 

SCA:s ebitda-resultat blev -88 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020.

Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på -342 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av tolv analytikers prognoser inför rapporten.

Ebitda-marginalen uppgick till -2 procent. Väntat var -7,3 procent.

Ebitda-resultatet exklusive jämförelsestörande poster blev 1.032 miljoner kronor och den justerade ebitda-marginalen landade på 23,8 procent. Väntat var 908 miljoner kronor respektive 19,4 procent.

Försäljningen uppgick till 4.338 miljoner kronor för perioden. Här låg Infronts konsensusprognos på 4.678 miljoner kronor.