Rapport Pryljätten Clas Ohlson redovisar en förlust som var lägre än befarat. Samtidigt slopas utdelningen på grund av osäkerheten kring coronapandemin.

Clas Ohlsons rörelseresultat under det fjärde kvartalet (februari-april) i det brutna räkenskapsåret 2019/2020 uppgick till -41 miljoner kronor.

Analytiker hade i snitt räknat med ett rörelseresultat på -47,3 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fem estimat.

Det underliggande rörelseresultatet var -31 miljoner kronor, mot väntade -46,4 miljoner.

Bruttomarginalen blev 39,9 procent. Förväntat var 38,1 procent, enligt Infront.

Clas Ohlsons försäljning i kvartalet uppgick till 1.644 miljoner kronor, den organiska försäljningen minskade med 2 procent och försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta var oförändrad, vilket har meddelats tidigare.

På grund av osäkerheten kring covid-19 har styrelsen beslutat att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019/20. Här var 5:01 kronor väntat enligt Infronts sammanställning.

Onlineförsäljningen växer rejält

Clas Ohlsons totala försäljning minskade med 2 procent under maj. Den organiska försäljningen steg med 4 procent.

Försäljningen i jämförbara enheter i lokal valuta steg 5 procent under perioden.

Clas Ohlsons onlineförsäljning ökade med 68 procent under månaden.

Under månaden minskade antalet butiker netto med fyra butiker jämfört med samma månad föregående år. Antalet butiker uppgick per den sista maj till 228 stycken.

I Sverige sjönk försäljningen med 2 procent.

Organiskt steg försäljningen i Norge med 21 procent, i Finland var den ner 16 procent och regionen Utanför Norden visade en minskning på 56 procent. I regionen utanför Norden påverkades försäljningen av stängning av butiker i Storbritannien och Tyskland.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.