Rapport Bygg- och fastighetsbolaget NCC redovisar ett minusresultat som dock inte var så illa som analytikerna befarande. Samtidigt överraskade orderingången på uppsidan. 

NCC:s rörelseresultat blev -69 miljoner kronor i det första kvartalet. Väntat var -90,8 miljoner kronor, enligt Infronts snittestimat, utifrån sex analytikers prognoser.

Nettoomsättningen blev 11.766 miljoner kronor, mot förväntade 12.640 miljoner, och orderingången var 15.458 miljoner kronor. Snittprognosen låg där på 15.100 miljoner kronor.

Bolaget hade en orderstock om 62,3 miljarder kronor i slutet av mars, mot 57,8 miljarder i slutet av det fjärde kvartalet.