Rapport Scandic redovisar en förlust som var mindre än befarat. Men hotellbolaget påverkas alltjämt negativt av pandemin och kommer inom kort presentera en lösning för att stärka den finansiella ställningen. 

Scandic redovisar ett justerat ebitda-resultat på -282 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020, att ställa mot Infronts sammanställning av fyra analytikers prognoser där -333 miljoner kronor var väntat.

Nettoomsättningen uppgick till 1.377 miljoner kronor i kvartalet, här var 1.565 miljoner kronor väntat.

Revpar (genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum) minskade med 71 procent från det fjärde kvartalet 2019 till 193 kronor (672). Det genomsnittliga rumpriset (ARR) sjönk 22 procent till 842 kronor (1.080).

Ska presentera finansiell lösning

Scandic Hotels bedömer att bolaget har kapacitet att generera positivt kassaflöde vid en beläggningsgrad runt 50 procent. Under det fjärde kvartalet uppgick den till lite knappt hälften av det.

Det framgår av bokslutet.

I januari var beläggningsgraden omkring 15 procent och för februari förväntas den uppgå till omkring 18 procent.

”I det korta perspektivet kommer efterfrågan helt avgöras av i vilken takt restriktionerna lättas. Vi räknar med en återhämtning där beläggningen ökar månad för månad, främst drivet av nationellt och intra-nordiskt fritidsresande kombinerat med gradvis ökning av affärsresor och möten för våra nordiska kunder”, skriver vd Jens Mathiesen.

I dagsläget uppgår Scandics tillgängliga likviditet, inklusive kreditlöften, till omkring 1.400 miljoner kronor.

”Vi kommer inom kort presentera en lösning i syfte att stärka vår finansiella ställning som är förankrad hos våra huvudägare”, skriver Jens Mathiesen.

Scandic förhandlar med hyresvärdarna och så här långt har dessa förhandlingar resulterat i överenskommelser om reducerad hyra samt erbjudanden om hyresreduktioner om totalt 900 miljoner kronor. De avtalade och erbjudna hyresreduktionerna gäller främst för 2020-2022 varav mer än hälften gäller för 2021.