Rapport Kindreds genomsnittliga dagliga intäkter i det andra kvartalet fram till och med den 26 april var 37 procent lägre jämfört med det dagliga genomsnittet för hela det andra kvartalet 2021. Det framgår av delårsrapporten.

Exklusive Nederländerna var koncernens genomsnittliga dagliga spelöverskott till och med den 26 april 15 procent (13 procent vid oförändrade valutakurser) lägre än det genomsnittliga dagliga spelöverskottet för hela andra kvartalet 2021.

”Sportbokens spelöverskott har påverkats negativt av en svag sportboksmarginal på endast 7,8 procent efter fria vad (jämfört med 10,7 procent i det andra kvartalet 2021), medan det genomsnittliga dagliga spelöverskottet i kasino och andra produkter har förblivit i linje med det dagliga genomsnittet för hela första kvartalet 2022”, skriver Kindred.