Lägre vinst för Balder

Publicerad 2012-08-27 14:13

Delårsrapport Fastighetsbolaget Balder redovisar ett resultat efter skatt på 135 miljoner kronor för det andra kvartalet 2012 (187). Resultatet per aktie uppgick till 0:69 kronor (1:17).

Hyresintäkterna uppgick till 426 miljoner kronor (355).

Förvaltningsresultatet blev 172 miljoner kronor (123). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter påverkade resultatet positivt med 92 miljoner kronor (222). Orealiserade värdeförändringar i derivat påverkade resultatet negativt med 83 miljoner kronor (-103).

För det första halvåret blev förvaltningsresultatet 303 miljoner kronor (209) med hyresintäkter på 835 miljoner (732).

Andra kvartalet har inte inneburit någon större dramatik för Balder och bolaget ser ännu inte att någon större förändring är i sikte.

Det skriver Erik Selin i vd-ordet till halvårsrapporten.

”Vi har fortfarande inte sett någon avmattning i efterfrågan på vår hyresmarknad och räntenivån är fortsatt attraktiv. Vi har en stark soli ditet, 34 procent, och för rätt affärer går det alltid att hitta en bra finansieringslösning i den kreditmarknad som just nu råder”, skriver Erik Selin.

Efter att ha förvärvat fastigheter för drygt 2,2 miljarder kronor under årets första kvartal stannade förvärven under det andra kvartalet på tre kommersiella fastigheter till ett värde av drygt 400 miljoner kronor.

”Jäm fört med första kvartalet är det visserligen en stor minsk ning, men vi är oerhört nöjda med andra kvartalets förvärv”, fortsätter Erik Selin.