Aktie Advent och GIC har lagt ett kontantbud på Sobi om 235 kronor per aktie. Budet rekommenderas enhälligt av Sobis styrelse. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det totala värdet av erbjudandet är cirka 69,4 miljarder kronor. Budet innebär en premie på 34,5 procent i jämförelse med Sobis stängningskurs den 25 augusti, som var den sista handelsdagen före medieuppgifter om ett eventuellt kommande bud från Advent. Jämfört med gårdagens stängningskurs ligger premien på 22,5 procent.

Rekommendationen från styrelsen stöds av en så kallad fairness opinion från Danske Bank.

Investor och Fjärde AP-fonden med cirka 36,45 respektive 6,96 procent av aktierna i Sobi, har åtagit sig att acceptera budet. Budet är villkorat av att accepteras så att budgivaren blir ägare till minst 90 procent av aktierna i Sobi.

Sobis styrelse skriver i ett separat uttalande att den efter utvärdering bedömer att budet reflekterar Sobis långsiktiga tillväxtmöjligheter, liksom de risker som är förknippade med dessa möjligheter, och erbjuder Sobis ägare säkerhet genom kontant betalning.

Investor skriver i ett eget uttalande att budet är ”finansiellt attraktivt”. Investor skriver dock också, i linje med budgivarnas pressmeddelande, att deras åtagande att acceptera budet upphör under vissa förutsättningar, inklusive om en tredje part lägger ett konkurrerande bud på 251 kronor per aktie eller mer, och ett sådant bud enhälligt rekommenderas av Sobis styrelse.

Acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 22 september och avslutas omkring den 21 oktober.

Advent International är ett amerikanskt private equity-bolag fokuserat på buyouts. GIC är en statlig Singaporebaserad fond som är närstående det bolag, Aurora Investment, som tillsammans med Advent lagt budet genom budbolaget Agnafit Bidco.