LAGERCRANTZ: STARK START PÅ RÄKENSKAPSÅRET ENL VD

2022-07-19 07:59:04

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lagercrantz avslutar första kvartalet, april-juni, i det brutna räkenskapsåret 2022/23 med en god orderbok och ser fram emot fortsättningen.

Det skriver vd Jörgen Wigh i delårsrapporten.

"Vi känner tillförsikt i vår decentraliserade organisation och skulle den befarade konjunkturavmattningen bli verklighet så kommer vi genomföra åtgärder situationsanpassat bolag för bolag. Osäkerheten till följd av den geopolitiska utvecklingen, högre inflation och ränteutvecklingen gör läget svårbedömt", skriver han.

Under första kvartalet hade Lagercrantz 9 procents organisk tillväxt och resultat efter finansnetto ökade 29 procent till 232 miljoner kronor. Det var en stark start på året, konstaterar Jörgen Wigh.

Han lyfter också fram i sitt vd-ord att Lagercrantz fortsätter sin resa mot det uttalade målet om 1 miljard kronor i resultat efter finansnetto.

"Vi startade på 502 miljoner kronor för 15 månader sedan och har nu en nivå om 793 miljoner kronor på rullande 12 månader. Vår nya organisation och förtydligade inriktning mot hållbara teknikområden och kundsegment med strukturell underliggande tillväxt skapar dynamik", skriver han.Direkt-SE