LAGERCRANTZ: POSITIVT MARKNADSLÄGE BIDROG TILL ORG TILLVÄXT 3KV

2023-02-01 07:51:16

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Marknadsläget var fortsatt positivt för de flesta av Lagercrantz verksamheter under det tredje kvartalet. Detta resulterade i en organisk omsättningstillväxt på 10 procent för kvartalet, en beställningsingång i nivå med nettoomsättningen och fortsatt starka marginaler.

Det uppger Jörgen Wigh i vd-ordet i rapporten.

För kvartalet uppgick förvärvad tillväxt till 24 procent.

Tillsammans tillför de sju förvärv som genomförts under räkenskapsåret en årlig affärsvolym om cirka 1 miljard kronor med god lönsamhet.

Vidare framhåller Lagercrantz-chefen att bolaget strategiskt fortsätter att öka andelen egna produkter och når nu 73 procent på rullande 12 månader, "vilket innebär att vi närmar oss vårt mål om 75 procent. Egna produkter är viktigt då vi ser att det ger bättre förutsättningar för både goda marginaler och organisk tillväxt, inte minst på export".

Lagercrantz fortsätter att sträva mot det uttalade finansiella målet om 1 miljard kronor i resultat efter finansnetto.

"Vi startade på 502 miljoner kronor för 21 månader sedan och har nu nått en nivå om 911 miljoner kronor på rullande 12 månader", noterar Jörgen Wigh.

Såväl ebita-resultatet som nettoresultatet stärktes för det tredje kvartalet, jämfört med motsvarande period i fjol.Direkt-SE