LAGERCRANTZ: NETTORESULTATET BLEV 116 MLN KR 2 KV (EST 124)

2021-10-22 08:02:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Teknikhandelskoncernen Lagercrantz redovisar ett resultat efter skatt på 116 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 i det brutna räkenskapsåret 2021/2022 som sträcker sig från april-mars.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett resultat efter skatt på 124 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers prognoser.

Ebita-resultatet landade på 192 miljoner kronor med en ebita-marginal på 16 procent. Väntat var 198 miljoner kronor och en marginal om 16 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 1.201 miljoner kronor (1.236).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 113 miljoner kronor, jämfört med 80 miljoner kronor för motsvarande kvartal i fjol.Direkt-SE