ECB-chefen Christine Lagarde.

ECB Att ECB kommunicerar att de efter en räntehöjning med 50 punkter även i mars och sedan ska utvärdera räntebanan betyder inte att de har nått räntetoppen, "vi har mer mark att täcka". Det sa ECB-chefen Christine Lagarde under torsdagens presskonferens.

”Vi är inte färdiga”, sa hon.

Hon sa att frasen att ECB ska ”hålla fast vid kursen” är ett bra sätt att beskriva diskussionen vid ECB-rådets möte, som landade i beslutet att höja räntan 50 punkter på torsdagen med avsikten att skruva upp den ytterligare 50 punkter i mars.

Enligt Lagarde var det en mycket stor samstämmighet kring beslutet.

Ekonomin har försvagats

Ekonomin i euroområdet har försvagats märkbart sedan mitten av 2022 och väntas förbli svag i närtid. Men ekonomin har visat sig vara mer motståndskraftig än väntat och bör återhämta sig de kommande kvartalen, sa ECB-chefen Christine Lagarde vidare under torsdagens presskonferens.

Motvindar som Rysslands krig i Ukraina, hög inflation och stramare finansiella förhållanden dämpar efterfrågan. Men tillgången på gas har förbättrats och tjänstesektorn håller sig uppe bra.

Vidare har energiförbrukningen minskat, vilket minskar försämringen av hushållens köpkraft. Enligt Lagarde bör statliga energistöd vara tillfälliga och främja energisparande.

Nu är rätt tid att rulla tillbaka energistöden, annars driver de på inflationen, sa hon.

När det gäller inflationen sa ECB-chefen att energipriserna väntas bli betydligt lägre kommande år. Matpriserna har stigit på grund av högre priser på energi och insatsvaror och pristrycket är fortfarande starkt.

Dessutom bidrar kvardröjande effekter från flaskhalsar fortfarande till att lyfta inflationen. Kärninflationen är fortfarande hög medan inflationsförväntningarna ligger runt målet, något som kräver vaksamhet.

Riskerna mot tillväxten är mer balanserade och det är även riskerna mot inflationen, enligt ECB-chefen.