ECB ECB är fortsatt fast besluten att leverera prisstabilitet, att få ned inflationen till 2 procent på medellång sikt är "inte förhandlingsbart". Det sade ECB-chefen Christine Lagarde i ett anförande på onsdagen.

Hon sade att de ännu inte sett några tydliga bevis för att den underliggande inflationen trendar nedåt. I stället så drar två faktorer den underliggande inflationen i olika riktning. På nedsidan så gör de fallande energipriserna att en nyckelfaktor bakom kärninflationen försvagas, men på uppsidan så kan det starka inhemska pristrycket motverka denna effekt.

Nyckelfrågan för vilken av dessa krafter som kommer att vinna är utvecklingen i lönerna. Hittills har reallönerna fallit betydligt, men arbetsmarknaden är rätt stram och arbetskraftsbristen har ökat, vilket tillsammans med bättre ”terms-of-trade” gör att arbetarna kan förväntas använda sin förhandlingsstyrka till att återta förlorade inkomster.

Hon upprepade att ECB framöver kommer att vara databeroende i sina räntebeslut, och att även om den europeiska banksektorn är motståndskraftig under den nuvarande finansiella turbulensen så är de redo att ge likviditetsstöd till finanssystemet vid behov.